צרו עמנו קשר!

ניהול חדשנות

סוגי חדשנות
שינוי ושיפור ארגוני בתהליכי עבודה
הרחבת מוצרים ושירותים ללקוחות שונים
חידוש לשוק המקומי  או חידוש לעולם


שלבי התפתחות של חדשנות בארגון
information - עיסוק בשימור וארגון המידע הגלוי
collaboration - יצור תהליכים של שיתוף ואיסוף מידע סמוי, כדי ליצור ידע חדש ולייצר חידושים
innovation - עיסוק בחדשנות המצאתית

 

חסמים בניהול חדשנות
חסמים של פוליטיקה פנים ארגונית
חסמים טכנולוגיים
חסמי תרבות ארגונית
חסמים אנושיים

 כוחות בולמים ליצירת חדשנות בארגון
·    קידוש סדר ושיטתיות- חדשנות נוצרת בקפיצות חשיבה
·    נוקשות ארגונית- חדשנות היא זריזה וקלילה
·    ריכוזיות יתר-  חדשנות מצריכה גמישות
·    היררכיה קשיחה- חדשנות פורחת כאשר התקשורת חופשית
·    שמרנות-  חדשנות מבקשת ראש פתוח לשינויים
·    מיקוד בתוצאות לטווח קצר-  לעובדים אין זמן, משאבים וחופש לעבוד על דברים חדשים
·    חוסר סובלנות לתהליכים- חדשנות מחייבת סובלנות גבוהה לכישלונות בדרך
·    סדר עדיפויות לקוי- יש לבחור בחדשנות מבחינת סדר העדיפויות של ההנהלה
·    תיאום לקוי בין יחידות הארגון- חדשנות מבקשת שיח ושיתוף פעולה

עקרונות מנחים לניהול חדשנות בארגון
טיפוח-  לקדם תרבות ארגונית חיובית כלפי שונות ונקודת המבט האחרת
פיתוח- להקצות משאבים וליצר מנגנוני הגנה לרעיונות חדשים
הפרדה- להפריד בין שלב הרעיונות לשלב היישום
כריית רעיונות- לייצר פורומים להצפת מידע סמוי וחממה לפיתוח הרעיונות, לטפח רעיונות מבחוץ ע"י ספקים, לקוחות
מרחב פתוח- לייצר אווירה של דיון פתוח כדי לאפשר טיפוח רעיונות חדשים
קבלת חוסר יעילות בתהליך-  לקבל שיש בתהליך שלבים של "בזבוז"
גורם חיצוני- להכניס גורם חיצוני כטיפול בכוחות הבולמים
פרטו-  לשמור על איזון בין עיסוק בשוטף (70-80%) לבין עיסוק בחדשנות (20-30%).
שגרות ניהול-  למסד שגרות ניהול העוסקות בחדשנות חוצה היררכיות
הוקרה- להוקיר ולתגמל עובדים שמובילים את הארגון לחדשנות


כלים למובילי חדשנות בארגון
לבחור נכון- להתמקד בסוג החדשנות המתאים לארגון
לשים דגש על עשיה-  עשיה מובילה לתנועה ולהתקדמות
להתחיל במקום קל יותר-  עדיף לרתום את ההנהלה, אבל אם אינה נרתמת במלואה, להתחיל בדרגי הבניים
להאמין בדרך-  אש פנימית נותנת חוסן בפני ההתנגדויות והקשיים
להשתמש בתהליכים מובנים- להשתמש בכלי ניהול שמרניים על אבני הדרך של התהליך החדשני
לייצר צינור להעברת רעיונות ללא הררכיה- מאפשר תקשורת פתוחה ללא חשש
ליצר מנגנון שיטתי ומיידי לתגובה לרעיונות- משמר מוטיבציה של רעיונאים
לטפח מפגשי הדרכה הטרוגנים וחוצי תפקידים- מאפשר לפרוץ את הקבעון ולשפר יחסים
לשמר רעיונות שלא התאימו בתהליכים קודמים- מה שלא התאים יכול להיות מצויין למקרה אחר